Wat?

Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en bekijken we samen op welke manier Samen Doen hierin kan ondersteunen.

Dit gesprek vindt plaats met de cliënt en eventuele derden. Onze diensten zijn gericht op begeleiding en ondersteuning van cliënten en coördinatie van activiteiten. De inhoud van het activiteitenprogramma en de intensiteit van de ondersteuning wordt bepaald door de individuele behoeften van de cliënt en de benodigde preventieve maatregelen in geval van problemen of moeilijke situaties. Indien nodig vindt er contact en afstemming plaats met de werkgever, begeleidend artsen/therapeuten, mantelzorgers of persoonlijke begeleiders.

De activiteiten zijn erop gericht om de cliënt een zinvolle, leerzame, plezierige en ontspannen tijd te bezorgen. Indien nodig en gewenst zorgen we voor een duidelijke structuur en/of doelstellingen. Op deze manier kunnen mensen naar vermogen meedoen, zich ontwikkelen en perspectief vinden.

Tussentijds zal het traject samen met de cliënt geëvalueerd worden. Zo nodig stellen we de begeleiding, ondersteuning of het activiteitenprogramma bij.

Samen Doen biedt diverse activiteiten en werkzaamheden aan: 

Renovatie-, bouw-, onderhoud- en kluswerkzaamheden: onderhoud van machines en gereedschappen. 

Aanleg en onderhoud moestuin/tuinbouw: onderhoud kloostertuinen, onderhoud en groenvoorziening in ‘t Ven.

Schilder- en creativiteitsworkshops
Herstellen van oude meubels
Interieur en decoratie
Fotografie.

Inboeken bonnen en facturen
Bijhouden diverse administratieve lijsten.

Wandelcoaching onder begeleiding
Groepswandelingen.

Daarnaast willen wij in de toekomst graag de volgende activiteiten realiseren:

 

Verkoop van streekproducten, literatuur, kunst, etc.
Opzet, inrichting en uitleen van literatuur.

Kinderen en volwassenen uit de eerder genoemde doelgroepen (zie “voor wie”)
Mensen en gezinnen die op adem willen komen van ingrijpende gebeurtenissen of moeilijke levenssituaties
Voor mensen die Mantelzorg hebben, zodat de mantelzorgers een aantal uren per dag de zorg uit handen kunnen geven, waardoor ze tijd voor zichzelf hebben.

Ga naar de inhoud