Expertisegebieden:

De kenniskracht van K-N.O.W. zit in de opleiding, praktijk- en levenservaring van haar trainers. Het zijn allemaal ondernemers, adviseurs en begeleiders met autoriteit op hun vakgebied. Vanuit ‘meesterschap’ dragen zij kennis en wijsheid over aan mensen, teams, organisaties, trainers, therapeuten en begeleiders in opleiding.

Neem gerust contact met ons op voor advies en mogelijkheden.

Wij helpen jou, je team of je organisatie een helder perspectief te creëren op één A4. Binnen 4 tot 6 dagdelen heb je een concrete visie op papier staan. In dit proces worden je eigen verantwoordelijkheid, maar ook praktische realisatie mee gewaarborgd. Binnen je persoonlijke invloedssfeer ga je het heft in eigen handen nemen.

Onze programma’s leveren krachtige leiders, die vanuit een duidelijke visie en een sterk innerlijk kompas durven te opereren. Mannen en vrouwen die resultaten boeken en verschil maken. Door zelfkennis en vaardigheden zijn ze in staat anderen te inspireren, omdat deze mensen ‘echt’ en congruent zijn in hun gedrag. Ze weten het potentieel van anderen aan te spreken en hen in beweging te brengen.

Wij professionaliseren het vitaliteits- en gezondheidsmanagement om duurzaam welbevinden te realiseren. In bedrijfstermen betekent dat een gezond bedrijf met een gezond rendement. Hoe zit het echter met verantwoordelijkheid, gedrag en vaardigheden hierin? Wat zijn praktische, haalbare en betaalbare oplossingen? Wij hebben de kennis, disciplines en praktijkervaring om mens en organisatie gezond en vitaal aan de slag te houden.

Als je niet precies weet waar de pijn zit, heeft proberen weinig zin. Door praktisch onderzoek brengen we patronen, gedrag en beleving van de organisatiecultuur in kaart. Je krijgt een objectief en helder beeld van knelpunten en van potentieel. Heldere analyses, duidelijke conclusies en zinvolle praktische aanbevelingen die werken zijn het resultaat. Indien gewenst kan K-NOW ook de uitvoering van de aanbevelingen faciliteren.

Wij bieden een bijzondere, integrale begeleidingsvorm voor individuen en organisaties. Professionele gidsen, die het terrein uit eigen (levens)ervaring kennen, reizen met je mee. Je wordt multidisciplinair begeleid om vanuit potentieel een vraag of uitdaging aan te gaan en de gewenste bestemming te bereiken.

Ga naar de inhoud